A narcoleptic, insecure, sad, cold. Eza, 19.

Friday, December 20, 2013


"Tapi Ya Rabb, adakah yang lebih kuat daripada semua itu (gunung, api, air dan angin)?" 
Malaikat bertanya lagi.


"Ada! Iaitu nafas hamba-Ku yang berdoa kepada-Ku. Kerana sesungguhnya doa itu mampu mengubah takdir-Ku." 
Demikian Allah SWT menjelaskan.

No comments:

Post a Comment